บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด (มหาชน) SET

WIN 1.11

* ข้อมูลล่าสุด 22 ต.ค. 2564 03:19:52 สถานะตลาด : Closed

หุ้น WIN ทำธุรกิอะไร? ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ประเภทพื้นที่ อาคารโรงงาน บริเวณติดถนนบางนา-ตราด ก.ม 52 โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1) พื้นที่ให้เช่าและบริการในเขตปลอดอากร (Free Zone)2) พื้นที่ให้เช่าและบริการนอกเขตปลอดอากร3) พื้นที่ให้เช่าและบริการบนหลังคา


หุ้น WIN น่าซือไหม? : WIN มี่วนเผื่อควมปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 233.29
(1.48 / 1235.13)
54.93
EPS: 0.02
76.45%
P/BV 1.67
0.92 / 2.82
2.26 -35.33%
EV/EBITDA 30.13
10.69 / 50.50
26.40 12.37%
P/S 4.23
2.16 / 7.78
6.95 -64.17%

WIN P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2010 0.00 12.25 7.82 0.72
2011 1.48 1.36 32.30 3.73
2012 39.98 2.82 10.69 4.69
2013 16.71 2.30 48.98 7.78
2014 0.00 2.97 47.76 8.84
2015 0.00 1.86 36.08 3.22
2016 61.73 1.65 22.34 4.08
2017 1235.13 0.92 50.50 2.94
2018 44.70 0.97 15.95 2.16
2019 0.00 0.76 28.13 1.59
2020 0.00 0.80 -12.62 2.19