10 อันดับหุ้นขึ้นแรง

Stock ชื่อบริษัท P/E ราคาหุ้น เปลี่ยนแปลง จำนวนผู้ชม
ZEN บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 0.00 13.00 +8.33% 184
AS บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 15.45 16.70 +6.37% 778
SPRC บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) 6.11 11.90 +5.31% 474
SCM บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) 17.27 6.70 +4.69% 758
ESSO บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2.52 11.40 +4.59% 432
CGD บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 0.00 0.47 +4.44% 1,340
DOHOME บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) 29.90 15.50 +4.03% 1,293
PTG บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) 39.97 15.80 +3.95% 2,029
TOP บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 2.74 55.25 +3.76% 2,098
SIS บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 12.65 29.75 +3.48% 983

10 อันดับหุ้นร่วงแรง

Stock ชื่อบริษัท P/E ราคาหุ้น เปลี่ยนแปลง จำนวนผู้ชม
SKN บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) 5.38 5.50 -10.57% 964
KAMART บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) 13.80 4.60 -8.00% 1,012
MCS บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) 3.73 10.40 -7.96% 3,037
TQM บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 31.42 44.00 -6.88% 678
EPG บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 17.53 9.50 -5.00% 2,142
ROJNA บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) 5.03 5.85 -4.88% 1,016
EGCO บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 13.03 182.00 -3.70% 1,236
NOBLE บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 15.46 4.80 -3.61% 1,570
VGI บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) 0.00 4.28 -3.60% 583
BLA บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 18.34 35.75 -3.38% 643