บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) SET

VARO 9.75

* ข้อมูลล่าสุด 22 เม.ย. 2565 18:00:42 สถานะตลาด : Closed

หุ้น VARO ทำธุรกิจอะไร? ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมอลูมิเนียมด้วยการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมกึ่งสำเร็จรูปประเภทแผ่นและม้วนชนิดต่าง ๆ จำหน่ายให้กับผู้ผลิตอื่น ซึ่งจะนำไปผลิตเป็นสินค้า หรือเป็นส่วนประกอบในการผลิตสินค้าประเภทอื่น ๆ ต่อไป โดยบริษัทฯ ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015
Sector: IMM - วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
Address: 181 ซอยอมร ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
Website: http://www.varopakorn.com
Tel: 0-2213-2514-7, 0-2231-2544
Email:


หุ้น VARO น่าซื้อไหม? : VARO มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 63.90
(13.49 / 200.40)
22.56
EPS: 0.43
64.70%
P/BV 0.61
0.47 / 0.68
1.19 -96.69%
EV/EBITDA 9.93
7.39 / 12.61
18.04 -81.64%
P/S 0.40
0.31 / 0.45
0.38 6.30%

VARO P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2011 13.49 0.47 7.39 0.31
2012 0.00 0.50 35.61 0.33
2013 0.00 0.42 44.61 0.33
2014 0.00 0.84 13.32 0.57
2015 0.00 0.72 14.69 0.50
2016 24.96 0.60 9.49 0.44
2017 200.40 0.67 12.61 0.45
2018 16.76 0.68 10.24 0.41
2019 0.00 0.69 -54.08 0.41
2020 0.00 0.45 -50.92 0.35
2021 0.00 0.62 21.18 0.18