บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) SET

UPF 67.00

* ข้อมูลล่าสุด 22 ต.ค. 2564 03:19:52 สถานะตลาด : Closed

หุ้น UPF ทำธุรกิอะไร? สินค้าของบริษัทฯ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากยางธรรมชาติ ได่แก่ เส้นยางยืด แถบยางยืด ยางรัดห้ามเลือด แถบยางรัดสำหรับเจาะเลือด ผ้าก๊อซพันแผลชนิดยืด ยางยืดเพื่อการออกกำลังกายและกายภาพบำบัด ยางยืดถัก ยางยืดทอและโครเชต์ เส้นยางหุ้ม ผ้ายืดพันเคล็ด ยางยืดสำหรับใช้ผลิตหน้ากากผ้า และหน้ากากอนามัย บริษัทฯผลิตและจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าตรา "Venus" รวมถึงรับจ้างผลิตภายใต้ตราสินค้าอื่นๆด้วย


หุ้น UPF น่าซือไหม? : UPF มี่วนเผื่อควมปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 17.59
(7.09 / 48.34)
10.41
EPS: 6.44
40.82%
P/BV 1.27
0.80 / 1.64
1.42 -11.65%
EV/EBITDA 8.00
5.09 / 13.61
7.03 12.13%
P/S 0.69
0.49 / 0.98
0.73 -4.94%

UPF P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2010 7.09 1.60 8.11 0.62
2011 17.66 1.28 7.23 0.54
2012 12.04 1.18 5.99 0.57
2013 14.27 1.23 7.71 0.64
2014 20.05 1.13 7.10 0.65
2015 12.79 1.11 5.09 0.68
2016 10.50 1.35 5.59 0.83
2017 13.87 1.64 10.35 0.98
2018 27.59 1.35 11.88 0.84
2019 48.34 0.80 13.61 0.49
2020 9.31 1.32 5.34 0.76