บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) SET

TWZ 0.07

* ข้อมูลล่าสุด 22 เม.ย. 2565 18:00:42 สถานะตลาด : Closed

หุ้น TWZ ทำธุรกิจอะไร? ประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้จำหน่ายและให้บริการต่างๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งประกอบด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซิมการ์ด บัตรเติมเงิน และอุปกรณ์เสริม
Sector: ICT - เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Address: เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กทม. 10400
Website: http://www.twz.co.th
Tel: 0-2275-9789
Email:


หุ้น TWZ น่าซื้อไหม? : TWZ มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 126.17
(12.56 / 679.16)
33.26
EPS: 0.00
73.64%
P/BV 0.73
0.25 / 1.43
0.37 49.50%
EV/EBITDA 16.86
11.69 / 23.16
15.28 9.35%
P/S 0.32
0.17 / 0.74
0.40 -25.88%

TWZ P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2011 20.54 0.93 15.56 0.17
2012 40.73 1.33 22.45 0.26
2013 12.56 0.96 12.94 0.19
2014 48.38 1.43 15.92 0.74
2015 16.91 0.67 23.16 0.38
2016 18.47 0.80 15.59 0.44
2017 679.16 0.49 18.69 0.30
2018 17.09 0.33 11.69 0.22
2019 14.93 0.26 14.81 0.18
2020 364.69 0.25 19.39 0.21
2021 154.44 0.61 15.21 0.43