บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) SET

TH 2.64

* ข้อมูลล่าสุด 22 ต.ค. 2564 03:19:52 สถานะตลาด : Closed

หุ้น TH ทำธุรกิอะไร? ประกอบธุรกิจดำเนินกิจการเพื่อลงทุน


หุ้น TH น่าซือไหม? : TH มี่วนเผื่อควมปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 137.05
(13.49 / 372.05)
60.32
EPS: 0.04
55.99%
P/BV 2.70
0.40 / 13.06
2.09 22.51%
EV/EBITDA 24.33
11.43 / 43.17
50.88 -109.12%
P/S 7.09
2.41 / 12.64
37.73 -431.87%

TH P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2010 145.98 0.83 28.71 2.80
2011 231.31 0.69 21.82 2.41
2012 160.63 13.06 36.37 12.48
2013 0.00 1.22 199.59 5.85
2014 372.05 2.80 43.17 12.64
2015 0.00 0.98 -21.07 8.55
2016 0.00 1.00 -12.48 5.77
2017 0.00 0.90 72.85 10.24
2018 19.95 0.60 14.00 6.85
2019 13.49 0.50 11.43 5.46
2020 15.93 0.40 14.82 7.00