บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) sSET

STANLY 178.50

* ข้อมูลล่าสุด 22 ต.ค. 2564 03:19:52 สถานะตลาด : Closed

หุ้น STANLY ทำธุรกิอะไร? เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ ได้แก่ หลอดไฟ ชุดโคมไฟ และแม่พิมพ์ โดยเริ่มตั้งแต่การออกแบบโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาของบริษัท การผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยและประสิทธิภาพสูง ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล และมาตรฐานของลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ


หุ้น STANLY น่าซือไหม? : STANLY มี่วนเผื่อควมปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 12.27
(8.68 / 21.29)
8.40
EPS: 21.25
31.53%
P/BV 1.42
1.07 / 1.98
0.71 50.14%
EV/EBITDA 5.45
3.94 / 8.09
3.96 27.29%
P/S 1.39
1.14 / 1.71
0.87 37.29%

STANLY P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2010 15.30 1.43 4.33 1.32
2011 8.68 1.58 3.94 1.35
2012 21.29 1.75 8.09 1.71
2013 11.97 1.98 6.39 1.59
2014 9.90 1.49 5.06 1.44
2015 12.83 1.37 5.67 1.53
2016 10.31 1.07 4.55 1.14
2017 11.34 1.18 5.82 1.34
2018 12.33 1.26 5.46 1.29
2019 8.73 1.13 5.17 1.14
2020 2.40 0.60