บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) SET

SSF 8.25

* ข้อมูลล่าสุด 18 ต.ค. 2564 17:59:37 สถานะตลาด : Closed

หุ้น SSF ทำธุรกิอะไร? ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารแช่เยือกแข็ง ทั้งผลิตภัณฑ์ในกลุ่มพร้อมปรุง (Ready-to-cook) และกลุ่มพร้อมรับประทาน (Ready-to-eat) ที่มีคุณภาพ และผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพระหว่างประเทศ เช่น GMP, BRC, HACCP, ISO 22000


หุ้น SSF น่าซือไหม? : SSF มี่วนเผื่อควมปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 29.60
(11.30 / 113.94)
11.43
EPS: 0.72
61.38%
P/BV 1.42
1.07 / 2.26
1.22 14.02%
EV/EBITDA 5.44
3.90 / 9.50
4.96 8.85%
P/S 0.40
0.28 / 0.56
0.37 6.02%

SSF P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2010 14.06 1.12 7.15 0.29
2011 13.27 1.52 3.99 0.35
2012 11.30 2.26 5.22 0.56
2013 113.94 1.41 9.50 0.37
2014 16.94 1.47 4.83 0.45
2015 13.36 1.38 4.68 0.47
2016 14.01 1.40 3.90 0.44
2017 32.50 1.42 6.37 0.44
2018 0.00 1.16 7.70 0.36
2019 52.42 1.07 4.80 0.28
2020 14.17 1.14 3.98 0.32