SAMCO

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) SET

SAMCO 1.42

* ข้อมูลล่าสุด 22 เม.ย. 2565 17:58:57 สถานะตลาด : Closed

หุ้น SAMCO ทำธุรกิจอะไร? พัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยเน้นการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบและแนวสูง พร้อมทั้งการให้บริการบำรุงรักษาโครงการภายหลังการขาย
Sector: PROP - พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
Address: เลขที่ 188 อาคารสปริง ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
Website: http://www.sammakorn.co.th
Tel: 0-2106-8300
Email:


หุ้น SAMCO น่าซื้อไหม? : SAMCO มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 34.55
(9.43 / 183.65)
25.03
EPS: 0.06
27.55%
P/BV 0.67
0.46 / 0.95
0.39 41.69%
EV/EBITDA 16.97
10.98 / 32.11
32.35 -90.63%
P/S 1.14
0.48 / 1.59
0.64 44.39%

SAMCO P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2011 16.93 0.49 25.88 1.24
2012 183.65 0.82 14.19 1.17
2013 13.51 0.71 11.41 1.32
2014 31.16 0.77 13.45 1.49
2015 21.55 0.95 14.50 1.40
2016 11.11 0.85 16.04 1.59
2017 0.00 0.80 18.72 1.49
2018 9.43 0.46 14.16 0.77
2019 10.49 0.46 10.98 0.48
2020 0.00 0.34 26.09 0.46
2021 13.11 0.51 32.11 0.84