บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) SET

SAM 1.17

* ข้อมูลล่าสุด 30 พ.ย. 2564 17:59:28 สถานะตลาด : Closed

หุ้น SAM ทำธุรกิอะไร? ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็ก เพื่อใช้งานในอุตสาหกรรมก่อสร้างและอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ โดยแบ่งลักษณะออกเป็น 4 ประเภทหลัก คือ ท่อเหล็กดำ ท่อเหล็กชุบสังกะสี เหล็กโครงสร้าง ท่อเหล็กเฟอร์นิเจอร์ เหล็กแผ่นดำ


หุ้น SAM น่าซือไหม? : SAM มี่วนเผื่อควมปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 19.01
(7.47 / 35.61)
11.91
EPS: 0.10
37.34%
P/BV 0.66
0.33 / 1.02
0.69 -4.28%
EV/EBITDA 11.63
8.43 / 18.71
12.09 -3.93%
P/S 0.41
0.15 / 0.71
0.36 11.81%

SAM P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2010 35.61 0.38 9.40 0.16
2011 11.44 0.33 9.64 0.15
2012 19.54 0.80 8.43 0.39
2013 7.47 0.66 9.01 0.47
2014 17.67 1.02 14.60 0.71
2015 0.00 0.49 47.76 0.31
2016 22.31 0.78 18.71 0.58
2017 0.00 0.51 98.37 0.38
2018 0.00 0.25 -1,655.10 0.15
2019 0.00 0.22 -34.62 0.10
2020 0.00 0.29 32.35 0.14