บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) sSET

RPH 6.50

* ข้อมูลล่าสุด 2022/07/02 03:59:14 สถานะตลาด : Closed

หุ้น RPH ทำธุรกิจอะไร? ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนภายใต้ชื่อ "โรงพยาบาลราชพฤกษ์" โดยให้บริการครอบคลุมจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอินโดจีน
Sector: HELTH - การแพทย์
Address: บ้านเลขที่ 456 หมูที่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
Website: http://www.rph.co.th
Tel: 0-4333-3555
Email:


หุ้น RPH น่าซื้อไหม? : RPH มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 42.27
(39.92 / 46.02)
6.37
EPS: 1.02
84.93%
P/BV 2.28
2.00 / 2.75
1.94 14.91%
EV/EBITDA 23.50
15.55 / 30.47
6.84 70.89%
P/S 4.76
3.73 / 6.12
3.29 30.89%

RPH P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2016 0.00 0.00
2017 40.54 2.00 30.47 6.12
2018 42.59 2.07 29.74 4.87
2019 46.02 2.75 18.24 4.31
2020 39.92 2.30 15.55 3.73
Q1/2022 6.54 3.29