บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) sSET

RPH 6.00

* ข้อมูลล่าสุด 30 พ.ย. 2564 17:59:28 สถานะตลาด : Closed

หุ้น RPH ทำธุรกิอะไร? ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนภายใต้ชื่อ "โรงพยาบาลราชพฤกษ์" โดยให้บริการครอบคลุมจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอินโดจีน


หุ้น RPH น่าซือไหม? : RPH มี่วนเผื่อควมปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 42.27
(39.92 / 46.02)
15.14
EPS: 0.40
64.18%
P/BV 2.28
2.00 / 2.75
2.28 0.00%
EV/EBITDA 23.50
15.55 / 30.47
10.11 56.98%
P/S 4.76
3.73 / 6.12
4.07 14.55%

RPH P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2016 0.00 0.00
2017 40.54 2.00 30.47 6.12
2018 42.59 2.07 29.74 4.87
2019 46.02 2.75 18.24 4.31
2020 39.92 2.30 15.55 3.73