บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) sSET

ROJNA 6.80

* ข้อมูลล่าสุด 30 ก.ค. 2564 17:58:46 สถานะตลาด : Closed

หุ้น ROJNA ทำธุรกิจอะไร? พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปนิคมอุตสาหกรรมและธุรกิจต่อเนื่อง เช่น ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า ธุรกิจกิจผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรม


หุ้น ROJNA น่าซื้อไหม? : ROJNA มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 60.26
(5.35 / 294.67)
5.82
EPS: 1.17
90.34%
P/BV 1.25
0.65 / 2.22
0.96 23.14%
EV/EBITDA 50.86
7.64 / 439.48
7.72 84.82%
P/S 0.97
0.61 / 1.86
1.09 -11.66%

ROJNA P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2010 20.20 1.95 10.95 1.16
2011 6.96 1.15 439.48 1.00
2012 111.00 2.22 15.13 1.86
2013 164.37 1.61 14.54 0.90
2014 14.03 1.87 12.91 0.90
2015 9.54 0.86 11.58 0.61
2016 294.67 0.79 19.01 0.93
2017 14.62 1.14 10.07 1.17
2018 11.04 0.77 10.00 0.78
2019 5.35 0.73 7.64 0.72
2020 11.12 0.65 8.15 0.68