บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) mai

PROEN 5.40

* ข้อมูลล่าสุด 22 เม.ย. 2565 18:02:58 สถานะตลาด : Closed

หุ้น PROEN ทำธุรกิจอะไร? 1) ธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร (Information Communication and Technolgy: ICT) และให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านศูนย์ข้อมูล Data Center และบริการอินเทอร์เน็ต ISP และบริการคลาวด์ (Could service)2) ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสำหรับงานโทรคมนาคมและสาธารณูปโภคพื้นฐาน (Telecommunication and Infrastructure Service)
Sector: -
Address: 72 อาคาร กสท. โทรคมนาคม ชั้น 4,18 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม. 10500
Website: https://www.proen.co.th/
Tel: 0-2690-3888, 0-2639-7888
Email:


หุ้น PROEN น่าซื้อไหม? : PROEN มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 103.72
(103.72 / 103.72)
49.24
EPS: 0.11
52.53%
P/BV 5.49
5.49 / 5.49
3.92 28.60%
EV/EBITDA 34.80
34.80 / 34.80
25.89 25.59%
P/S 2.13
2.13 / 2.13
1.61 24.48%

PROEN P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2020 0.00 0.00
2021 103.72 5.49 34.80 2.13