บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน) SET

PERM 2.70

* ข้อมูลล่าสุด 22 ต.ค. 2564 03:19:52 สถานะตลาด : Closed

หุ้น PERM ทำธุรกิอะไร? แปรรูปและจำหน่าย เหล็กรีดร้อนและรีดเย็น เหล็กกล้าแรงดึงสูงชุบสังกะสี เหล็กเคลือบเคมีด้วยไฟฟ้า เหล็กโครงคร่าวเพดานและผนัง แผ่นหลังคาและผนังเหล็กเคลือบสี


หุ้น PERM น่าซือไหม? : PERM มี่วนเผื่อควมปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 12.98
(5.63 / 33.89)
4.13
EPS: 0.65
68.17%
P/BV 1.15
0.55 / 2.83
1.34 -16.81%
EV/EBITDA 19.79
8.43 / 38.83
7.22 63.53%
P/S 0.21
0.10 / 0.48
0.49 -129.54%

PERM P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2010 9.99 0.63 12.15 0.16
2011 10.55 0.55 15.22 0.10
2012 33.89 0.60 14.99 0.12
2013 0.00 0.54 21.11 0.08
2014 11.48 1.25 37.14 0.19
2015 0.00 0.80 -19.59 0.12
2016 11.92 2.83 8.43 0.48
2017 7.38 1.31 11.80 0.24
2018 5.63 0.86 38.83 0.20
2019 0.00 0.50 40.16 0.12
2020 0.00 0.97 11.02 0.24