บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) SET

PE 0.01

* ข้อมูลล่าสุด 22 เม.ย. 2565 15:43:14 สถานะตลาด : Open(II)

หุ้น PE ทำธุรกิจอะไร? ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนในธุรกิจบริการทางการเงินได้แก่ ธุรกิจการบริการรถเช่าเพื่อการดำเนินงาน (Operating Lease) ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย ธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเพื่อ ธุรกิจต่างๆ และธุรกิจการให้บริการจัดการสินเชื่อ
Sector: FIN - เงินทุนและหลักทรัพย์
Address: อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค, 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250
Website: https://pe.premier.co.th
Tel: 0-2301-1000, 0-2398-0029, 0-2301-1500
Email:


หุ้น PE น่าซื้อไหม? : PE มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 13.95
(2.31 / 20.10)
0.58
EPS: 0.02
95.84%
P/BV 1.36
0.43 / 2.22
100.00%
EV/EBITDA 0.00
0.00 / 0.00
0.00%
P/S 0.02
0.09 / 0.09
0.00 100.00%

PE P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2011 10.31 1.17 0.00 0.00
2012 20.10 2.22 0.00 0.00
2013 18.57 1.44 0.00 0.00
2014 0.00 2.69 0.00 2.03
2015 0.00 2.44 0.00 0.00
2016 0.00 1.29 0.00 1.06
2017 0.00 4.87 0.00 0.00
2018 18.46 1.52 0.00 0.00
2019 2.31 0.43 0.00 0.09
2020 0.00 0.00
2021 0.00 0.00