บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) mai

NCL 2.78

* ข้อมูลล่าสุด 22 เม.ย. 2565 18:01:58 สถานะตลาด : Closed

หุ้น NCL ทำธุรกิจอะไร? เป็นผู้ให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ครบวงจร
Sector: -
Address: 56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กทม. 10600
Website: http://www.nclthailand.com
Tel: 0-2473-7351
Email:


หุ้น NCL น่าซื้อไหม? : NCL มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 182.31
(22.84 / 418.56)
12.21
EPS: 0.23
93.30%
P/BV 2.52
1.70 / 4.89
2.16 14.42%
EV/EBITDA 58.19
11.86 / 207.84
9.86 83.05%
P/S 0.82
0.37 / 1.48
0.77 6.04%

NCL P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2013 0.00 0.00
2014 47.87 0.00 28.03 1.48
2015 0.00 3.87 -24.26 0.84
2016 418.56 3.68 207.84 0.86
2017 0.00 4.71 84.82 1.05
2018 357.18 2.35 22.46 0.53
2019 65.11 1.70 20.73 0.37
2020 0.00 1.26 26.62 0.36
2021 22.84 4.89 11.86 0.87