บริษัทมูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) SET

METCO 234.00

* ข้อมูลล่าสุด 30 ก.ค. 2564 17:57:46 สถานะตลาด : Closed

หุ้น METCO ทำธุรกิจอะไร? ผลิตชิ้นส่วนโลหะและพลาสติกของอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดเสียงและภาพ และอุปกรณ์อีเล็คโทรนิกส์สำหรับยานยนต์ และชิ้นส่วนอุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติ


หุ้น METCO น่าซื้อไหม? : METCO มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 15.47
(6.64 / 30.35)
10.34
EPS: 22.63
33.16%
P/BV 0.74
0.58 / 0.88
0.86 -16.61%
EV/EBITDA 5.02
3.57 / 6.39
5.94 -18.24%
P/S 0.28
0.24 / 0.34
0.42 -46.10%

METCO P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2010 6.76 0.63 3.57 0.24
2011 6.64 0.63 4.64 0.27
2012 0.00 0.62 37.81 0.31
2013 0.00 0.56 -21.60 0.25
2014 30.35 0.87 6.39 0.27
2015 8.28 0.88 4.42 0.29
2016 7.48 0.80 4.42 0.29
2017 13.80 0.81 6.18 0.34
2018 30.32 0.70 6.06 0.31
2019 0.00 0.61 14.94 0.30
2020 20.12 0.58 4.52 0.27