บริษัทมูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) SET

METCO 275.00

* ข้อมูลล่าสุด 22 ต.ค. 2564 03:19:52 สถานะตลาด : Closed

หุ้น METCO ทำธุรกิอะไร? ผลิตชิ้นส่วนโลหะและพลาสติกของอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดเสียงและภาพ และอุปกรณ์อีเล็คโทรนิกส์สำหรับยานยนต์ และชิ้นส่วนอุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติ


หุ้น METCO น่าซือไหม? : METCO มี่วนเผื่อควมปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 15.47
(6.64 / 30.35)
8.41
EPS: 32.70
45.63%
P/BV 0.74
0.58 / 0.88
0.97 -31.53%
EV/EBITDA 5.02
3.57 / 6.39
5.18 -3.11%
P/S 0.28
0.24 / 0.34
0.49 -71.70%

METCO P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2010 6.76 0.63 3.57 0.24
2011 6.64 0.63 4.64 0.27
2012 0.00 0.62 37.81 0.31
2013 0.00 0.56 -21.60 0.25
2014 30.35 0.87 6.39 0.27
2015 8.28 0.88 4.42 0.29
2016 7.48 0.80 4.42 0.29
2017 13.80 0.81 6.18 0.34
2018 30.32 0.70 6.06 0.31
2019 0.00 0.61 14.94 0.30
2020 20.12 0.58 4.52 0.27