บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) SET

EE 0.76

* ข้อมูลล่าสุด 22 เม.ย. 2565 17:56:27 สถานะตลาด : Closed

หุ้น EE ทำธุรกิจอะไร? มีวัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจพลังงานทดแทน มีการประกอบธุรกิจเกษตรกรรมมันสำปะหลัง และร่วมลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ
Sector: AGRI - ธุรกิจการเกษตร
Address: 888 อาคารไอทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
Website: http://www.eternalenergy.co.th
Tel: 0-2554-8000
Email:


หุ้น EE น่าซื้อไหม? : EE มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 204.53
(18.20 / 917.97)
25.33
EPS: 0.03
87.62%
P/BV 1.85
1.08 / 2.70
2.49 -34.59%
EV/EBITDA 401.03
15.82 / 2,159.94
5.87 98.54%
P/S 100.71
31.75 / 283.09
18.55 81.58%

EE P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2011 0.00 1.24 -385.82 56.36
2012 917.97 2.27 47.01 31.75
2013 33.70 1.35 134.51 42.92
2014 211.50 2.47 2,159.94 98.51
2015 0.00 1.88 -27.16 272.10
2016 0.00 2.25 -20.77 791.04
2017 0.00 1.83 53.26 385.41
2018 24.96 1.23 30.83 107.75
2019 18.20 1.08 18.05 283.09
2020 0.00 1.24 303.22 321.67
2021 20.87 2.70 15.82 40.27