บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) SET

BUI 24.50

* ข้อมูลล่าสุด 22 เม.ย. 2565 17:55:42 สถานะตลาด : Closed

หุ้น BUI ทำธุรกิจอะไร? ธุรกิจประกันวินาศภัย
Sector: INSUR - ประกันภัยและประกันชีวิต
Address: อาคารบางกอกสหประกันภัย,175-177 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
Website: http://www.bui.co.th
Tel: 0-2233-6920, 0-2238-4111
Email:


หุ้น BUI น่าซื้อไหม? : BUI มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 19.34
(6.89 / 59.07)
8.87
EPS: 2.76
54.14%
P/BV 0.64
0.46 / 0.92
0.91 -41.30%
EV/EBITDA 0.00
0.00 / 0.00
0.00%
P/S 0.60
0.34 / 0.75
0.74 -23.42%

BUI P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2011 10.39 0.56 0.00 0.55
2012 0.00 0.56 0.00 0.42
2013 0.00 0.58 0.00 0.51
2014 11.12 0.68 0.00 0.74
2015 9.24 0.60 0.00 0.61
2016 0.00 0.00
2017 0.00 0.00
2018 0.00 0.00
2019 0.00 0.00
2020 59.07 0.46 0.00 0.34
2021 6.89 0.92 0.00 0.75