บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) SET

BUI 14.00

* ข้อมูลล่าสุด 30 ก.ค. 2564 17:55:46 สถานะตลาด : Closed

หุ้น BUI ทำธุรกิจอะไร? ธุรกิจประกันวินาศภัย


หุ้น BUI น่าซื้อไหม? : BUI มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 20.52
(9.24 / 59.07)
6.52
EPS: 2.15
68.23%
P/BV 0.57
0.46 / 0.68
0.58 -1.40%
EV/EBITDA 0.00
0.00 / 0.00
0.00%
P/S 0.68
0.40 / 0.94
0.54 19.52%

BUI P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2010 12.79 0.56 0.00 0.67
2011 10.39 0.56 0.00 0.63
2012 0.00 0.56 0.00 0.52
2013 0.00 0.58 0.00 0.60
2014 11.12 0.68 0.00 0.94
2015 9.24 0.60 0.00 0.73
2016 0.00 0.00
2017 0.00 0.00
2018 0.00 0.00
2019 0.00 0.00
2020 59.07 0.46 0.00 0.40