บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) SET

BKI 272.00

* ข้อมูลล่าสุด 16 ก.ย. 2564 17:55:44 สถานะตลาด : Closed

หุ้น BKI ทำธุรกิจอะไร? ธุรกิจด้านรับประกันวินาศภัยอันได้แก่ การประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยยานยนต์ ประกันภัยเบ็ดเตล็ด รวมทั้งการรับประกันภัยต่อ


หุ้น BKI น่าซื้อไหม? : BKI มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 14.47
(9.98 / 17.84)
10.25
EPS: 26.54
29.17%
P/BV 1.10
0.89 / 1.36
0.89 18.87%
EV/EBITDA 0.00
0.00 / 0.00
0.00%
P/S 2.76
1.96 / 3.42
1.93 30.08%

BKI P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2010 14.35 1.05 0.00 2.59
2011 10.67 0.89 0.00 2.02
2012 0.00 1.01 0.00 2.39
2013 16.02 1.31 0.00 2.53
2014 17.84 1.36 0.00 3.25
2015 16.92 1.10 0.00 3.08
2016 14.40 1.13 0.00 3.28
2017 16.47 1.02 0.00 3.42
2018 14.01 0.98 0.00 3.07
2019 14.05 1.05 0.00 2.36
2020 9.98 1.08 0.00 1.96