บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) SET100

AP 7.90

* ข้อมูลล่าสุด 30 ก.ค. 2564 17:55:16 สถานะตลาด : Closed

หุ้น AP ทำธุรกิจอะไร? พัฒนาอสังหาริมทรัพย์


หุ้น AP น่าซื้อไหม? : AP มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 7.68
(4.42 / 13.65)
4.90
EPS: 1.61
36.18%
P/BV 1.22
0.80 / 2.08
0.80 34.28%
EV/EBITDA 10.70
7.98 / 13.80
7.47 30.18%
P/S 0.93
0.63 / 1.38
0.77 17.52%

AP P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2010 5.88 1.53 7.98 0.97
2011 7.70 1.36 11.60 1.02
2012 13.65 2.08 12.42 1.38
2013 6.35 0.96 10.69 0.63
2014 6.37 1.22 10.35 0.81
2015 6.59 0.99 9.42 0.75
2016 11.16 1.30 11.47 1.13
2017 9.40 1.42 12.19 1.26
2018 4.42 0.81 8.84 0.65
2019 7.46 0.92 13.80 0.94
2020 5.47 0.80 8.92 0.71