บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) sSET

ALT 2.18

* ข้อมูลล่าสุด 22 เม.ย. 2565 17:55:12 สถานะตลาด : Closed

หุ้น ALT ทำธุรกิจอะไร? ALT ประกอบธุรกิจโทรคมนาคมแบบครบวงจร แบ่งเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1. ธุรกิจให้บริการสร้างสถานีฐาน ติดตั้ง และซ่อมแซมอุปกรณ์โทรคมนาคม 2. ธุรกิจจำหน่ายสินค้าในกลุ่มโทรคมนาคม ได้แก่ สายเคเบิลใยแก้วนำแสง, ตู้โทรคมนาคม, สถานีโทรคมนาคมเคลื่อนที่, สายอากาศ และอุปกรณ์โทรคมนาคมอื่น ๆ3. ธุรกิจให้เช่าโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
Sector: ICT - เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Address: 52/1 หมู่ที่ 5 ถนนบางกรวย - ไทรน้อย ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย นนทบุรี 11130
Website: http://www.alt.co.th
Tel: 0-2863-8999
Email:


หุ้น ALT น่าซื้อไหม? : ALT มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 25.37
(12.56 / 35.82)
8.38
EPS: 0.26
66.97%
P/BV 3.34
2.26 / 5.11
1.54 53.85%
EV/EBITDA 24.14
8.15 / 41.28
32.53 -34.73%
P/S 3.31
1.75 / 4.47
2.38 28.09%

ALT P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2015 0.00 0.00
2016 35.82 5.11 23.01 4.47
2017 27.74 2.64 41.28 3.70
2018 0.00 1.80 -24.72 3.26
2019 0.00 1.18 -550.68 1.74
2020 12.56 2.26 8.15 1.75
Q1/2022 34.25 2.38