บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) sSET

ALT 2.40

* ข้อมูลล่าสุด 30 พ.ย. 2564 17:55:13 สถานะตลาด : Closed

หุ้น ALT ทำธุรกิอะไร? ALT ประกอบธุรกิจโทรคมนาคมแบบครบวงจร แบ่งเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1. ธุรกิจให้บริการสร้างสถานีฐาน ติดตั้ง และซ่อมแซมอุปกรณ์โทรคมนาคม 2. ธุรกิจจำหน่ายสินค้าในกลุ่มโทรคมนาคม ได้แก่ สายเคเบิลใยแก้วนำแสง, ตู้โทรคมนาคม, สถานีโทรคมนาคมเคลื่อนที่, สายอากาศ และอุปกรณ์โทรคมนาคมอื่น ๆ3. ธุรกิจให้เช่าโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม


หุ้น ALT น่าซือไหม? : ALT มี่วนเผื่อควมปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 25.37
(12.56 / 35.82)
9.23
EPS: 0.26
63.62%
P/BV 3.34
2.26 / 5.11
1.60 52.05%
EV/EBITDA 24.14
8.15 / 41.28
22.82 5.48%
P/S 3.26
1.74 / 4.37
1.34 58.81%

ALT P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2015 0.00 0.00
2016 35.82 5.11 23.01 4.37
2017 27.74 2.64 41.28 3.67
2018 0.00 1.80 -24.72 3.26
2019 0.00 1.18 -550.68 1.74
2020 12.56 2.26 8.15 1.74