บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) mai

AIE 1.23

* ข้อมูลล่าสุด 30 ก.ค. 2564 18:01:16 สถานะตลาด : Closed

หุ้น AIE ทำธุรกิจอะไร? ผู้ผลิตน้ำมันไบโอดีเซล น้ำมันพืช กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ จากน้ำมันปาล์มดิบคุณภาพดี


หุ้น AIE น่าซื้อไหม? : AIE มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 31.83
(18.34 / 45.89)
14.90
EPS: 0.08
53.19%
P/BV 1.99
1.64 / 2.22
3.05 -53.52%
EV/EBITDA 327.94
7.17 / 956.57
11.94 96.36%
P/S 0.82
0.73 / 0.86
1.26 -54.30%

AIE P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2012 0.00 0.00
2013 0.00 0.00
2014 45.89 2.22 20.08 0.86
2015 31.26 1.64 956.57 0.86
2016 0.00 0.00
2017 0.00 0.00
2018 0.00 0.00
2019 0.00 0.92 -34.86 0.79
2020 18.34 2.10 7.17 0.73