บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) mai

AIE 5.35

* ข้อมูลล่าสุด 22 ต.ค. 2564 03:19:52 สถานะตลาด : Closed

หุ้น AIE ทำธุรกิอะไร? ผู้ผลิตน้ำมันไบโอดีเซล น้ำมันพืช กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ จากน้ำมันปาล์มดิบคุณภาพดี


หุ้น AIE น่าซือไหม? : AIE มี่วนเผื่อควมปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 31.83
(18.34 / 45.89)
14.14
EPS: 0.38
55.58%
P/BV 1.99
1.64 / 2.22
3.33 -67.62%
EV/EBITDA 327.94
7.17 / 956.57
11.78 96.41%
P/S 0.82
0.73 / 0.86
1.27 -55.17%

AIE P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2012 0.00 0.00
2013 0.00 0.00
2014 45.89 2.22 20.08 0.86
2015 31.26 1.64 956.57 0.86
2016 0.00 0.00
2017 0.00 0.00
2018 0.00 0.00
2019 0.00 0.92 -34.86 0.79
2020 18.34 2.10 7.17 0.73