บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) SET100

ACE 2.80

* ข้อมูลล่าสุด 2022/07/02 03:59:14 สถานะตลาด : Closed

หุ้น ACE ทำธุรกิจอะไร? ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำและธุรกิจอื่นที่สนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องโดยมีบริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด (ACP) ซึ่งประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลเป็นบริษัทแกน
Sector: ENERG - พลังงานและสาธารณูปโภค
Address: เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
Website: http://www.ace-energy.co.th
Tel: 0-2233-2559
Email:


หุ้น ACE น่าซื้อไหม? : ACE มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 37.58
(24.71 / 62.46)
19.69
EPS: 0.14
47.61%
P/BV 1.97
2.75 / 3.15
2.12 -7.80%
EV/EBITDA 20.54
16.59 / 26.38
14.02 31.75%
P/S 6.93
6.13 / 8.44
5.04 27.30%

ACE P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2018 0.00 0.00
2019 62.46 26.38 8.44
2020 24.71 3.15 18.65 6.13
2021 25.58 2.75 16.59 6.21