บริษัท วิค จำกัด (มหาชน) SET

WIIK 2.50

* ข้อมูลล่าสุด 22 ต.ค. 2564 03:19:52 สถานะตลาด : Closed

หุ้น WIIK ทำธุรกิอะไร? ผู้ผลิต, จำหน่าย และให้บริการที่ปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนงานติดตั้งระบบท่อ และให้บริการติดตั้งท่อและข้อต่อท่อพลาสติกชนิด HDPE (High Density Polyethylene) ชนิด LDPE (Low Density Polyethylene) ชนิดโพลีโพรไพลีน (Polypropylene) ท่อ Weholite Spiro และ WehoTank โดยเป็นผู้ผลิตที่มีศักยภาพในการผลิตสูงและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล


หุ้น WIIK น่าซือไหม? : WIIK มี่วนเผื่อควมปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 30.14
(14.30 / 81.96)
18.24
EPS: 0.14
39.49%
P/BV 1.37
0.60 / 2.25
1.56 -14.11%
EV/EBITDA 15.46
9.32 / 31.89
12.53 18.96%
P/S 0.88
0.44 / 1.66
1.29 -47.05%

WIIK P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2010 0.00 0.85 27.77 0.78
2011 0.00 0.64 33.38 0.41
2012 0.00 1.31 18.93 0.72
2013 0.00 1.16 18.60 0.66
2014 45.22 1.74 31.89 0.76
2015 14.79 1.48 12.10 0.75
2016 15.65 2.25 14.44 1.66
2017 14.66 1.54 12.26 1.18
2018 24.42 0.78 15.81 0.59
2019 81.96 0.60 12.42 0.44
2020 14.30 1.18 9.32 0.78