บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) sSET

VIH 11.70

* ข้อมูลล่าสุด 22 ต.ค. 2564 03:19:52 สถานะตลาด : Closed

หุ้น VIH ทำธุรกิอะไร? กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ประกอบด้วยโรงพยาบาลในกลุ่ม 4 โรงพยาบาล คือ 1) โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย 2) โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม 3) โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร และ 4) โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย ซึ่งทั้ง 4 โรงพยาบาลให้บริการด้านการรักษาพยาบาลในลักษณะโรงพยาบาลทั่วไป (General Hospital) ระดับทุติยภูมิ (Secondary) มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทุกสาขา และมีความโดดเด่นด้านโรคกระดูกและข้อ พร้อมเครื่องมือที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง


หุ้น VIH น่าซือไหม? : VIH มี่วนเผื่อควมปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 34.99
(19.68 / 49.06)
14.44
EPS: 0.81
58.73%
P/BV 3.66
2.27 / 6.73
4.00 -9.22%
EV/EBITDA 15.78
10.27 / 24.01
9.83 37.71%
P/S 2.15
1.41 / 3.80
2.92 -35.58%

VIH P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2012 49.06 2.27 17.74 1.65
2013 39.65 2.37 11.57 1.63
2014 44.61 4.50 19.58 2.86
2015 35.17 3.49 16.64 2.25
2016 42.23 6.73 24.01 3.80
2017 39.96 4.51 18.91 2.36
2018 19.68 3.12 11.56 1.58
2019 20.96 2.85 10.27 1.41
2020 23.57 3.12 11.76 1.82