บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) SET

UOBKH 6.30

* ข้อมูลล่าสุด 19 เม.ย. 2564 18:00:49 สถานะตลาด : Closed

หุ้น UOBKH ทำธุรกิจอะไร? ธุรกิจหลักทรัพย์ 4 ประเภท ได้แก่ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค้าหลักทรัพย์ จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และที่ปรึกษาการลงทุนธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้


หุ้น UOBKH น่าซื้อไหม? : UOBKH มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 13.66
(4.98 / 60.24)
13.73
EPS: 0.46
-0.49%
P/BV 0.63
0.43 / 0.83
0.89 -41.27%
EV/EBITDA 0.00
0.00 / 0.00
0.00%
P/S 1.75
1.36 / 2.15
2.37 -35.40%

UOBKH P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2010 10.44 0.62 0.00 2.05
2011 9.71 0.83 0.00 2.15
2012 13.23 0.77 0.00 1.96
2013 4.98 0.71 0.00 1.49
2014 9.44 0.70 0.00 1.77
2015 5.66 0.58 0.00 1.79
2016 9.08 0.62 0.00 1.80
2017 8.68 0.61 0.00 1.74
2018 8.58 0.54 0.00 1.72
2019 60.24 0.43 0.00 1.43
2020 10.26 0.52 0.00 1.36