บริษัทไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) SET

TYCN 3.92

* ข้อมูลล่าสุด 22 ต.ค. 2564 03:19:52 สถานะตลาด : Closed

หุ้น TYCN ทำธุรกิอะไร? ผลิตและจำหน่าย เหล็กลวด เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต (เหล็กเส้นกลม และเหล็กข้ออ้อย ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า?เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต?) ลวดเหล็ก สกรู สลักเกลียว และแท่งเกลียว


หุ้น TYCN น่าซือไหม? : TYCN มี่วนเผื่อควมปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 20.34
(10.08 / 37.98)
8.20
EPS: 0.48
59.68%
P/BV 0.45
0.30 / 0.67
0.53 -18.66%
EV/EBITDA 9.38
7.32 / 11.44
7.87 16.06%
P/S 0.30
0.15 / 0.49
0.39 -28.53%

TYCN P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2010 0.00 0.66 10.18 0.64
2011 12.95 0.67 11.44 0.49
2012 0.00 0.64 -5,110.40 0.41
2013 0.00 0.37 -33.95 0.23
2014 0.00 0.37 13.53 0.25
2015 0.00 0.30 -43.16 0.22
2016 0.00 0.39 7.69 0.32
2017 37.98 0.37 7.32 0.25
2018 10.08 0.30 9.37 0.15
2019 0.00 0.26 -5.40 0.14
2020 0.00 0.35 113.04 0.23