บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน) SET

TWP 3.98

* ข้อมูลล่าสุด 22 ต.ค. 2564 03:19:52 สถานะตลาด : Closed

หุ้น TWP ทำธุรกิอะไร? ผลิตและจำหน่ายลวดเหล็กแรงดึงสูง


หุ้น TWP น่าซือไหม? : TWP มี่วนเผื่อควมปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 16.88
(4.38 / 66.95)
8.52
EPS: 0.47
49.52%
P/BV 0.74
0.38 / 1.30
0.63 14.63%
EV/EBITDA 12.36
5.40 / 17.83
11.74 5.02%
P/S 0.53
0.23 / 1.01
0.64 -21.78%

TWP P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2010 6.09 0.54 17.63 0.29
2011 5.79 0.42 10.90 0.23
2012 13.76 0.64 10.10 0.33
2013 5.86 1.08 7.07 0.65
2014 9.11 1.30 5.40 0.85
2015 4.38 0.68 12.29 0.61
2016 22.85 0.98 17.83 1.01
2017 66.95 0.71 13.11 0.60
2018 15.26 0.65 15.59 0.42
2019 18.73 0.38 13.68 0.28
2020 0.00 0.35 39.05 0.33