บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) sSET

TVI 16.50

* ข้อมูลล่าสุด 2022/08/15 13:00:02 สถานะตลาด : Intermission

หุ้น TVI ทำธุรกิจอะไร? ดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัย แบ่งได้ดังนี้ 1. การประกันภัยรถยนต์ 2. การประกันอัคคีภัย 3. การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 4. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด
Sector: INSUR - ประกันภัยและประกันชีวิต
Address: อาคารประกันภัยไทยวิวัฒน์ 71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
Website: http://www.thaivivat.co.th
Tel: 0-2248-0900, 0-2248-0910, 0-2644-6400, 0-2644-6500
Email:


หุ้น TVI น่าซื้อไหม? : TVI มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 18.04
(8.09 / 38.88)
11.87
EPS: 1.39
34.20%
P/BV 1.21
0.77 / 2.28
2.70 -122.53%
EV/EBITDA 0.00
0.00 / 0.00
0.00%
P/S 0.46
0.26 / 0.87
897.15 -193,993.42%

TVI P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2011 18.43 0.77 0.00 0.27
2012 14.37 2.28 0.00 0.87
2013 10.00 1.37 0.00 0.53
2014 9.89 1.52 0.00 0.61
2015 19.01 1.25 0.00 0.53
2016 0.00 1.11 0.00 0.43
2017 20.78 0.98 0.00 0.40
2018 8.09 0.87 0.00 0.35
2019 22.91 0.97 0.00 0.33
2020 38.88 0.91 0.00 0.26
Q1/2022 0.00 897.15