ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) SET50

TTB 1.23

* ข้อมูลล่าสุด 2022/06/24 17:55:03 สถานะตลาด : Closed

หุ้น TTB ทำธุรกิจอะไร? ดำเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบแก่ลูกค้า 3 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกค้าเอสเอ็มอี และลูกค้ารายย่อย โดยมีกลุ่ม ไอเอ็นจี สถาบันการเงินของประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นพันธมิตรทางธุรกิจและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกับกระทรวงการคลัง
Sector: BANK - ธนาคาร
Address: 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
Website: https://www.ttbbank.com
Tel: 0-2299-1111, 0-2617-9111
Email:


หุ้น TTB น่าซื้อไหม? : TTB มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 17.68
(7.94 / 49.57)
10.92
EPS: 0.11
38.22%
P/BV 1.34
0.51 / 1.91
0.56 58.18%
EV/EBITDA 0.00
0.00 / 0.00
0.00%
P/S 2.28
1.18 / 3.16
1.49 34.42%

TTB P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2011 17.76 1.35 0.00 2.18
2012 17.24 1.48 0.00 2.17
2013 49.57 1.50 0.00 2.12
2014 15.25 1.91 0.00 2.92
2015 10.93 1.43 0.00 2.29
2016 10.56 1.13 0.00 2.01
2017 15.45 1.51 0.00 2.74
2018 7.94 0.99 0.00 2.01
2019 22.15 1.58 0.00 3.16
2020 9.92 0.51 0.00 1.18
Q1/2022 0.00 1.49