บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) sSET

TSTH 1.46

* ข้อมูลล่าสุด 21 ม.ค. 2565 18:00:16 สถานะตลาด : Closed

หุ้น TSTH ทำธุรกิจอะไร? ธุรกิจการลงทุน (Holding company) ในบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายสินค้าเหล็กเส้น เหล็กลวด และเหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง


หุ้น TSTH น่าซื้อไหม? : TSTH มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 632.57
(12.16 / 1860.35)
4.45
EPS: 0.33
99.30%
P/BV 0.77
0.60 / 1.02
1.00 -30.43%
EV/EBITDA 12.74
7.82 / 18.70
4.02 68.45%
P/S 0.46
0.28 / 0.62
0.62 -34.92%

TSTH P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2011 0.00 0.87 61.47 0.48
2012 0.00 0.54 839.52 0.27
2013 0.00 0.70 -5.35 0.34
2014 0.00 0.68 11.98 0.24
2015 0.00 0.70 29.39 0.29
2016 0.00 0.65 9.81 0.32
2017 12.16 1.02 11.70 0.47
2018 0.00 0.76 8.28 0.31
2019 1860.35 0.68 18.70 0.28
2020 4.70 0.09
Q3/2021 25.20 0.60 7.82 0.62