บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) SET

TRUBB 2.56

* ข้อมูลล่าสุด 22 เม.ย. 2565 18:00:27 สถานะตลาด : Closed

หุ้น TRUBB ทำธุรกิจอะไร? ธุรกิจเกี่ยวกับยางพาราครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่ ธุรกิจปลูกสวนยางพาราในประเทศไทย ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบจากยางพารา ได้แก่ น้ำยางข้น ยางแท่ง ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเส้นด้ายยางยืด และที่นอนยางพารา นอกจากนี้บริษัทยังประกอบธุรกิจนายหน้าในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
Sector: AGRI - ธุรกิจการเกษตร
Address: 99/1-3 หมู่ 13 กฤษดานคร 21 ถนนบางนา-ตราด กม.7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
Website: http://www.thaitex.com
Tel: 0-2033-2333, 0-2033-2300-88
Email:


หุ้น TRUBB น่าซื้อไหม? : TRUBB มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 19.68
(10.49 / 28.78)
3.45
EPS: 0.74
82.47%
P/BV 0.72
0.46 / 1.18
0.56 22.22%
EV/EBITDA 12.95
11.01 / 14.76
6.33 51.10%
P/S 0.12
0.10 / 0.15
0.23 -91.18%

TRUBB P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2011 13.52 1.18 13.15 0.11
2012 0.00 1.45 67.09 0.13
2013 0.00 1.00 31.48 0.09
2014 0.00 0.97 29.75 0.10
2015 28.78 0.58 14.76 0.10
2016 0.00 1.01 26.91 0.18
2017 25.91 0.66 11.01 0.15
2018 10.49 0.46 12.86 0.13
2019 0.00 0.21 -1,411.51 0.06
2020 0.00 0.60 20.47 0.16
Q1/2022 7.10 0.23