บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) SET

TPP 22.20

* ข้อมูลล่าสุด 22 เม.ย. 2565 18:00:27 สถานะตลาด : Closed

หุ้น TPP ทำธุรกิจอะไร? ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ประเภทกล่องกระดาษพิมพ์ออฟเซ็ท (Offset Printing) ตามแบบที่ลูกค้ากำหนด กล่องบรรจุสินค้าจำแนกได้เป็น 5 ประเภทใหญ่ คือ ของเด็กเล่น สินค้าอุปโภค เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ในบ้านและครัวเรือน และอาหาร
Sector: PKG - บรรจุภัณฑ์
Address: 9/9 หมู่ 6 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
Website: http://www.tpppack.com
Tel: 0-2175-2201-8, 0-2175-2210-6
Email:


หุ้น TPP น่าซื้อไหม? : TPP มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 50.53
(13.70 / 185.32)
30.15
EPS: 0.74
40.33%
P/BV 0.90
0.72 / 1.22
0.93 -3.46%
EV/EBITDA 19.95
8.05 / 30.57
16.66 16.49%
P/S 2.48
1.49 / 3.30
3.33 -34.17%

TPP P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2011 0.00 0.46 -37.08 0.91
2012 13.70 0.79 8.05 1.49
2013 15.30 0.82 15.33 1.70
2014 35.46 1.22 21.73 3.30
2015 61.86 1.06 26.57 3.11
2016 185.32 1.09 29.13 3.20
2017 59.19 0.93 22.48 2.88
2018 33.85 0.72 30.57 2.05
2019 24.50 0.72 11.67 1.94
2020 0.00 0.50 45.19 1.78
2021 25.59 0.74 14.00 2.70