บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) SET

TPIPL 1.73

* ข้อมูลล่าสุด 22 ต.ค. 2564 03:19:52 สถานะตลาด : Closed

หุ้น TPIPL ทำธุรกิอะไร? ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์ คอนกรีตผสมเสร็จ และเม็ดพลาสติค LDPE/EVA โดยร่วมทุนในธุรกิจแอมโมเนียมไนเตรทและกรดไนตริก และมีการลงทุนที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเหล็กและธุรกิจประกันชีวิต เป็นต้น


หุ้น TPIPL น่าซือไหม? : TPIPL มี่วนเผื่อควมปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 44.88
(2.84 / 224.17)
9.77
EPS: 0.18
78.23%
P/BV 0.60
0.37 / 0.89
0.72 -19.71%
EV/EBITDA 13.58
3.18 / 24.58
11.33 16.58%
P/S 0.99
0.68 / 1.57
0.91 8.17%

TPIPL P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2010 5.58 0.46 9.51 0.97
2011 2.84 0.49 3.18 0.91
2012 0.00 0.47 15.34 1.00
2013 22.61 0.37 15.84 0.76
2014 23.53 0.59 18.23 1.09
2015 0.00 0.75 26.88 1.45
2016 224.17 0.89 24.58 1.57
2017 0.00 0.90 26.82 1.33
2018 0.00 0.86 15.48 1.07
2019 17.94 0.61 11.02 0.68
2020 17.50 0.80 12.70 0.97