บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน) SET

TPA 6.70

* ข้อมูลล่าสุด 30 ก.ค. 2564 18:00:31 สถานะตลาด : Closed

หุ้น TPA ทำธุรกิจอะไร? บริษัท ไทยโพลีอะคริลิคจำกัด (มหาชน) หรือชื่อย่อที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ว่า "TPA" เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นอะคริลิคและผลิตภัณฑ์แผ่นพลาสติกอื่นๆในระบบเครื่องรีดชั้นนำแห่งหนึ่งในประเทศไทย


หุ้น TPA น่าซื้อไหม? : TPA มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 27.52
(10.09 / 129.41)
14.99
EPS: 0.45
45.52%
P/BV 1.35
1.22 / 1.72
1.58 -17.12%
EV/EBITDA 6.63
-33.47 / 18.10
10.47 -57.86%
P/S 0.64
0.47 / 0.79
0.88 -37.39%

TPA P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2010 15.05 1.28 9.17 0.47
2011 10.57 1.22 7.77 0.47
2012 10.09 1.72 8.82 0.68
2013 14.92 1.36 18.10 0.59
2014 41.81 1.22 16.80 0.60
2015 13.94 1.32 9.57 0.74
2016 11.70 1.24 8.48 0.79
2017 0.00 1.52 9.46 0.70
2018 16.55 1.45 -33.47 0.68
2019 129.41 1.34 11.92 0.70
2020 11.13 1.34 9.17 0.71