บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) sSET

TNR 12.00

* ข้อมูลล่าสุด 30 ก.ค. 2564 18:00:16 สถานะตลาด : Closed

หุ้น TNR ทำธุรกิจอะไร? บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจหลัก ดังต่อไปนี้ 1) บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายถุงยางอนามัย และเจลหล่อลื่น 2) บริษัท บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์กระดาษ


หุ้น TNR น่าซื้อไหม? : TNR มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 30.02
(12.57 / 39.56)
20.84
EPS: 0.58
30.59%
P/BV 2.71
2.33 / 5.39
2.67 1.48%
EV/EBITDA 19.07
9.02 / 30.15
13.19 30.85%
P/S 3.44
1.55 / 7.58
2.01 41.52%

TNR P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2015 0.00 0.00
2016 39.56 30.15 7.58
2017 35.77 5.39 25.36 4.12
2018 12.57 2.56 9.02 1.68
2019 31.13 2.33 13.24 1.55
2020 31.09 3.27 17.60 2.27