บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) sSET

TNR 8.35

* ข้อมูลล่าสุด 2022/06/30 17:55:05 สถานะตลาด : Closed

หุ้น TNR ทำธุรกิจอะไร? บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจหลัก ดังต่อไปนี้ 1) บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายถุงยางอนามัย และเจลหล่อลื่น 2) บริษัท บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์กระดาษ
Sector: PERSON - ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
Address: เลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม. 10120
Website: http://www.tnrcondom.com
Tel: 0-2210-8888
Email:


หุ้น TNR น่าซื้อไหม? : TNR มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 27.82
(12.57 / 39.56)
0.00
0.00%
P/BV 2.61
2.10 / 5.39
3.23 -23.83%
EV/EBITDA 14.51
-8.31 / 30.15
-7.90 0.00%
P/S 3.14
1.55 / 7.58
1.54 51.06%

TNR P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2015 0.00 0.00
2016 39.56 30.15 7.58
2017 35.77 5.39 25.36 4.12
2018 12.57 2.56 9.02 1.68
2019 31.13 2.33 13.24 1.55
2020 31.09 3.27 17.60 2.27
2021 16.79 2.10 -8.31 1.65