บริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน) SET

TNPC 3.28

* ข้อมูลล่าสุด 22 ต.ค. 2564 03:19:52 สถานะตลาด : Closed

หุ้น TNPC ทำธุรกิอะไร? ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกกึ่งสำเร็จรูป- หนังเทียมและแผ่นผืนพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ รองเท้ากีฬา เฟอร์นิเจอร์และเครื่องหนังแฟชั่น- แผ่นผืนพลาสติกชนิดอ่อนที่ใช้ในครัวเรือน งานวิศวกรรมโยธาและงานเกษตร


หุ้น TNPC น่าซือไหม? : TNPC มี่วนเผื่อควมปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 29.29
(3.69 / 102.53)
6.96
EPS: 0.47
76.23%
P/BV 0.81
0.53 / 0.96
2.14 -163.66%
EV/EBITDA 14.01
4.73 / 41.85
6.67 52.38%
P/S 0.44
0.23 / 0.57
1.41 -218.27%

TNPC P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2010 8.88 0.64 7.94 0.36
2011 102.53 0.53 41.85 0.23
2012 0.00 1.89 6.24 0.55
2013 3.69 0.91 4.73 0.45
2014 0.00 1.06 12.80 0.52
2015 16.33 0.96 12.31 0.57
2016 16.41 0.89 7.19 0.53
2017 27.88 0.94 10.02 0.51
2018 0.00 0.67 7.85 0.35
2019 0.00 0.45 297.09 0.24
2020 0.00 0.59 9.32 0.32