บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) mai

TNH 36.00

* ข้อมูลล่าสุด 22 เม.ย. 2565 18:02:43 สถานะตลาด : Closed

หุ้น TNH ทำธุรกิจอะไร? ประกอบกิจการสถานพยาบาลเอกชนภายใต้ชื่อ "โรงพยาบาลไทยนครินทร์" ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น "โรงพยาบาลไทยนครินทร์ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่" ให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยโดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
Sector: -
Address: เลขที่ 345 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กทม. 10260
Website: http://www.thainakarin.co.th
Tel: 0-2340-6488, 0-2340-6499, 0-2340-7777
Email:


หุ้น TNH น่าซื้อไหม? : TNH มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 18.82
(9.40 / 29.29)
13.15
EPS: 2.74
30.14%
P/BV 3.85
2.24 / 7.41
2.66 30.91%
EV/EBITDA 11.56
4.76 / 18.46
8.17 29.30%
P/S 2.47
1.11 / 4.16
3.14 -27.18%

TNH P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2011 9.40 2.42 4.76 1.23
2012 10.08 2.24 5.46 1.11
2013 13.11 3.00 7.91 1.53
2014 17.28 3.84 10.92 2.02
2015 18.07 3.62 10.04 1.93
2016 29.29 7.41 18.46 4.16
2017 23.49 5.18 14.48 3.21
2018 20.06 4.83 13.57 3.31
2019 19.54 3.82 13.83 2.99
2020 22.02 3.18 14.86 2.94
2021 24.71 2.81 12.83 2.75