บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) sSET

TMT 8.70

* ข้อมูลล่าสุด 2022/06/24 17:55:03 สถานะตลาด : Closed

หุ้น TMT ทำธุรกิจอะไร? ?เราไม่ได้เป็นแค่เพียงผู้ผลิต ผู้จัดหาสินค้าเหล็ก หรือให้บริการเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นถึงการสร้างคุณค่า ประโยชน์ และความสำเร็จให้กับธุรกิจของลูกค้า? ด้วยแนวคิดการเป็นศูนย์กลางให้บริการเหล็กครบวงจร ที่มุ่งตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างครอบคลุมรอบด้าน โดยการให้คำแนะนำ แก้ปัญหา ช่วยเหลือในการจัดหาสินค้า สร้างสรรค์บริการรูปแบบใหม่ๆ คิดค้นทางเลือกที่หลากหลายแก่ลูกค้า เพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์เหล็ก ซึ่งเป็นการเปลี่ยนมุมมองใหม่ในการทำธุรกิจ ?เหล็ก? ที่ไม่ได้เป็นเพียง ?ผู้จัดจำหน่ายเหล็ก? อีกต่อไป แต่เป็นโครงสร้างความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของลูกค้า
Sector: STEEL - เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ
Address: อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 22, 179 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
Website: http://www.tmtsteel.co.th
Tel: 0-2685-4000
Email:


หุ้น TMT น่าซื้อไหม? : TMT มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 12.32
(9.04 / 20.27)
6.14
EPS: 1.42
50.17%
P/BV 2.00
1.20 / 2.67
1.96 2.00%
EV/EBITDA 10.96
7.44 / 14.18
6.21 43.34%
P/S 0.37
0.21 / 0.56
0.35 4.14%

TMT P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2011 9.28 1.22 12.99 0.28
2012 20.27 1.97 9.21 0.36
2013 9.57 2.27 10.87 0.37
2014 12.10 2.04 11.12 0.35
2015 12.07 1.74 9.39 0.32
2016 9.04 2.65 7.44 0.56
2017 10.16 2.67 10.96 0.50
2018 11.76 2.16 14.18 0.33
2019 12.68 1.20 12.55 0.21
2020 16.28 2.08 10.88 0.43
Q1/2022 7.30 0.35