บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) SET

TMT 11.70

* ข้อมูลล่าสุด 22 ต.ค. 2564 03:19:52 สถานะตลาด : Closed

หุ้น TMT ทำธุรกิอะไร? ?เราไม่ได้เป็นแค่เพียงผู้ผลิต ผู้จัดหาสินค้าเหล็ก หรือให้บริการเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นถึงการสร้างคุณค่า ประโยชน์ และความสำเร็จให้กับธุรกิจของลูกค้า? ด้วยแนวคิดการเป็นศูนย์กลางให้บริการเหล็กครบวงจร ที่มุ่งตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างครอบคลุมรอบด้าน โดยการให้คำแนะนำ แก้ปัญหา ช่วยเหลือในการจัดหาสินค้า สร้างสรรค์บริการรูปแบบใหม่ๆ คิดค้นทางเลือกที่หลากหลายแก่ลูกค้า เพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์เหล็ก ซึ่งเป็นการเปลี่ยนมุมมองใหม่ในการทำธุรกิจ ?เหล็ก? ที่ไม่ได้เป็นเพียง ?ผู้จัดจำหน่ายเหล็ก? อีกต่อไป แต่เป็นโครงสร้างความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของลูกค้า


หุ้น TMT น่าซือไหม? : TMT มี่วนเผื่อควมปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 12.10
(9.04 / 20.27)
7.51
EPS: 1.56
37.95%
P/BV 1.95
1.20 / 2.67
2.70 -38.33%
EV/EBITDA 10.75
7.44 / 14.18
7.83 27.17%
P/S 0.37
0.21 / 0.56
0.70 -87.88%

TMT P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2010 9.92 1.47 8.67 0.37
2011 9.28 1.22 12.99 0.28
2012 20.27 1.97 9.21 0.36
2013 9.57 2.27 10.87 0.37
2014 12.10 2.04 11.12 0.35
2015 12.07 1.74 9.39 0.32
2016 9.04 2.65 7.44 0.56
2017 10.16 2.67 10.96 0.50
2018 11.76 2.16 14.18 0.33
2019 12.68 1.20 12.55 0.21
2020 16.28 2.08 10.88 0.43