บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) sSET

TIPCO 9.15

* ข้อมูลล่าสุด 22 ต.ค. 2564 03:19:52 สถานะตลาด : Closed

หุ้น TIPCO ทำธุรกิอะไร? ผลิตและจำหน่ายน้ำแร่ธรรมชาติพร้อมดื่ม ภายใต้เครื่องหมายการค้าหลัก ออรา


หุ้น TIPCO น่าซือไหม? : TIPCO มี่วนเผื่อควมปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 21.58
(7.94 / 90.70)
6.63
EPS: 1.38
69.27%
P/BV 1.35
0.82 / 2.51
1.05 21.96%
EV/EBITDA 11.03
6.17 / 18.20
5.80 47.44%
P/S 0.78
0.34 / 1.36
1.29 -66.06%

TIPCO P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2010 10.67 1.21 11.22 0.40
2011 13.82 1.00 7.73 0.34
2012 8.32 1.25 9.96 0.45
2013 14.78 1.46 14.09 0.56
2014 43.82 1.32 18.20 0.50
2015 8.60 2.51 7.49 1.24
2016 7.94 1.72 8.31 1.09
2017 8.96 1.71 9.33 1.36
2018 90.70 0.87 17.98 0.79
2019 19.48 0.93 10.90 0.84
2020 10.25 0.82 6.17 1.01