บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) sSET

TIPCO 8.95

* ข้อมูลล่าสุด 2022/06/24 17:55:03 สถานะตลาด : Closed

หุ้น TIPCO ทำธุรกิจอะไร? ผลิตและจำหน่ายน้ำแร่ธรรมชาติพร้อมดื่ม ภายใต้เครื่องหมายการค้าหลัก ออรา
Sector: FOOD - อาหารและเครื่องดื่ม
Address: 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม. 10400
Website: http://www.tipco.net
Tel: 0-273-6200
Email:


หุ้น TIPCO น่าซื้อไหม? : TIPCO มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 22.67
(7.94 / 90.70)
11.03
EPS: 0.81
51.34%
P/BV 1.36
0.82 / 2.51
0.99 27.15%
EV/EBITDA 11.02
6.17 / 18.20
8.83 19.85%
P/S 0.94
0.35 / 1.52
1.75 -87.10%

TIPCO P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2011 13.82 1.00 7.73 0.35
2012 8.32 1.25 9.96 0.46
2013 14.78 1.46 14.09 0.58
2014 43.82 1.32 18.20 0.53
2015 8.60 2.51 7.49 1.51
2016 7.94 1.72 8.31 1.24
2017 8.96 1.71 9.33 1.52
2018 90.70 0.87 17.98 0.81
2019 19.48 0.93 10.90 1.00
2020 10.25 0.82 6.17 1.34
Q1/2022 9.44 1.75