บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) SET

TGPRO 0.37

* ข้อมูลล่าสุด 22 ต.ค. 2564 03:19:52 สถานะตลาด : Closed

หุ้น TGPRO ทำธุรกิอะไร? บริษัทดำเนินธุรกิจโดยการผลิตและจำหน่ายท่อสเตนเลส ภายใต้เครื่องหมายการค้า TGPRO เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตทั่วไป เช่น อุตสาหกรรมน้ำตาล อาหาร ยาและเคมีภัณฑ์ โดยจะใช้ในส่วนของหม้อต้มน้ำ (BOILER), เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (HEAT EXCHANGER) และเครื่องระเหย (EVAPORATOR) และใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างในส่วนของการตบแต่งอาคารและเฟอร์นิเจอร์


หุ้น TGPRO น่าซือไหม? : TGPRO มี่วนเผื่อควมปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 167.32
(2.38 / 653.29)
70.94
EPS: 0.01
57.60%
P/BV 1.69
0.25 / 3.29
0.84 50.18%
EV/EBITDA 19.30
1.72 / 32.98
17.35 10.12%
P/S 1.10
0.27 / 2.22
1.10 -0.26%

TGPRO P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2010 0.00 0.00 -3.41 0.10
2011 2.38 1.53 1.72 0.27
2012 23.52 3.29 19.14 1.74
2013 28.61 2.73 32.98 2.22
2014 0.00 2.64 51.58 2.44
2015 0.00 1.07 -42.52 1.30
2016 0.00 1.22 38.29 1.87
2017 653.29 0.63 24.26 0.92
2018 128.79 0.25 18.43 0.34
2019 0.00 0.15 -18.07 0.22
2020 0.00 0.19 18.11 0.24