บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) SET

TGH 26.00

* ข้อมูลล่าสุด 30 พ.ย. 2564 18:00:43 สถานะตลาด : Closed

หุ้น TGH ทำธุรกิอะไร? TGH ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกันภัย และธุรกิจการเงิน (ลีสซิ่งและสินเชื่อองค์กร) โดยมีบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (SELIC) ประกอบธุรกิจประกันชีวิต เป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักซึ่งก่อให้เกิดกำไรหลัก


หุ้น TGH น่าซือไหม? : TGH มี่วนเผื่อควมปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 16.11
(16.11 / 16.11)
26.84
EPS: 0.97
-66.60%
P/BV 1.70
1.70 / 1.70
1.56 8.24%
EV/EBITDA 0.00
0.00 / 0.00
0.00%
P/S 9.08
9.08 / 9.08
3,515.43 -38,617.57%

TGH P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2019 16.11 1.70 0.00 9.08
2020 0.00 1.85 0.00 4,480.46