บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) SET

TCC 0.89

* ข้อมูลล่าสุด 22 เม.ย. 2565 17:59:57 สถานะตลาด : Closed

หุ้น TCC ทำธุรกิจอะไร? ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นและเข้าไปบริหารงานในบริษัทต่างๆ (Holding Company)
Sector: ENERG - พลังงานและสาธารณูปโภค
Address: 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 45 ออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
Website: http://www.thaicapital.co.th
Tel: 0-2685-3600
Email:


หุ้น TCC น่าซื้อไหม? : TCC มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 79.67
(41.74 / 147.29)
11.33
EPS: 0.08
85.78%
P/BV 2.72
1.48 / 4.78
1.24 54.47%
EV/EBITDA 46.38
15.13 / 92.63
10.06 78.31%
P/S 1.68
1.16 / 2.31
1.08 35.91%

TCC P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2011 52.22 4.78 32.50 2.31
2012 41.74 3.54 92.63 2.27
2013 0.00 1.39 -17.55 1.22
2014 68.17 2.62 45.89 1.40
2015 112.11 2.04 49.80 1.65
2016 147.29 1.48 42.31 1.16
2017 0.00 0.88 -23.99 0.56
2018 0.00 0.65 21.70 0.39
2019 0.00 0.37 192.84 0.42
2020 0.00 0.38 -56.53 0.61
2021 56.47 1.88 15.13 1.30