บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) mai

TAPAC 3.00

* ข้อมูลล่าสุด 21 ม.ค. 2565 18:02:16 สถานะตลาด : Closed

หุ้น TAPAC ทำธุรกิจอะไร? ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์ โดยมีบริษัทย่อย ทาพาโก้ โมลด์ จำกัด ผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ซึ่งเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน นอกจากนี้ ได้มีการขยายการลงทุนไปในธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ในประเทศสวีเดน นอกจากนี้ ยังได้ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจค้าปลีกเครื่องสำอางและลงทุนในบริษัทอื่นผ่านบริษัทย่อยอีกด้วย


หุ้น TAPAC น่าซื้อไหม? : TAPAC มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 36.82
(6.22 / 93.60)
0.00
0.00%
P/BV 3.39
0.95 / 8.80
1.36 59.92%
EV/EBITDA 15.83
4.51 / 25.80
15.57 1.62%
P/S 1.52
0.47 / 3.37
0.49 67.62%

TAPAC P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2011 6.22 1.04 4.51 0.47
2012 7.22 1.40 5.03 0.63
2013 24.89 0.95 6.59 0.63
2014 13.04 1.25 8.23 0.72
2015 72.63 5.70 20.93 3.16
2016 49.50 8.12 22.04 2.60
2017 45.20 8.80 23.87 3.37
2018 26.78 2.61 21.14 1.35
2019 29.09 2.91 20.14 1.63
2020 93.60 1.15 25.80 0.67
Q1/2021 0.00 1.15 25.34 0.49