บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) SET50

STGT 32.00

* ข้อมูลล่าสุด 22 ต.ค. 2564 03:19:52 สถานะตลาด : Closed

หุ้น STGT ทำธุรกิอะไร? ผลิตและจัดจำหน่ายถุงมือยางที่ใช้ในทางการแพทย์และอุตสาหกรรมอื่น โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ถุงมือยางธรรมชาติชนิดมีแป้ง ถุงมือยางธรรมชาติชนิดไม่มีแป้ง และถุงมือยางไนไตรล์


หุ้น STGT น่าซือไหม? : STGT มี่วนเผื่อควมปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 17.91
(17.91 / 17.91)
3.03
EPS: 10.56
83.08%
P/BV 4.35
4.35 / 4.35
2.37 45.52%
EV/EBITDA 5.59
5.59 / 5.59
2.32 58.53%
P/S 3.52
3.52 / 3.52
2.97 15.62%

STGT P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2019 0.00 0.00
2020 17.91 4.35 5.59 3.52