บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) SET50

STGT 37.50

* ข้อมูลล่าสุด 30 ก.ค. 2564 17:59:46 สถานะตลาด : Closed

หุ้น STGT ทำธุรกิจอะไร? ผลิตและจัดจำหน่ายถุงมือยางที่ใช้ในทางการแพทย์และอุตสาหกรรมอื่น โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ถุงมือยางธรรมชาติชนิดมีแป้ง ถุงมือยางธรรมชาติชนิดไม่มีแป้ง และถุงมือยางไนไตรล์


หุ้น STGT น่าซื้อไหม? : STGT มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 17.91
(17.91 / 17.91)
4.53
EPS: 8.28
74.71%
P/BV 4.35
4.35 / 4.35
2.64 39.31%
EV/EBITDA 5.59
5.59 / 5.59
3.34 40.29%
P/S 3.52
3.52 / 3.52
3.53 -0.20%

STGT P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2019 0.00 0.00
2020 17.91 4.35 5.59 3.52