SQ

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) SET

SQ 1.94

* ข้อมูลล่าสุด 22 เม.ย. 2565 17:59:42 สถานะตลาด : Closed

หุ้น SQ ทำธุรกิจอะไร? ให้บริการงานด้านการทำเหมืองแร่อย่างครบวงจร โดยให้บริการทำเหมืองถ่านหินแบบบ่อเปิด (Open Pit Mining) ครอบคลุมงาน การวางแผนงานเหมืองและขนส่ง การปฎิบัติงานเปิดหน้าเหมือง การเป็นที่ปรึกษางานเหมือง และการบริการให้เช่าเครื่องจักรขนาดใหญ่และงานซ่อมบำรุง โดยปัจจุบันดำเนินโครงการเหมืองแม่เมาะโครงการ 8 และโครงการเหมืองหงสา ประเทศลาว
Sector: CONS - บริการรับเหมาก่อสร้าง
Address: เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
Website: http://www.sahakol.com
Tel: 0-2941-0888
Email:


หุ้น SQ น่าซื้อไหม? : SQ มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 10.54
(6.86 / 18.03)
6.95
EPS: 0.28
34.05%
P/BV 0.99
0.84 / 2.13
0.77 22.22%
EV/EBITDA 7.12
5.62 / 10.79
5.49 22.88%
P/S 1.07
0.41 / 1.71
0.46 56.47%

SQ P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2015 0.00 0.00
2016 18.03 6.40 1.60
2017 10.37 2.13 10.79 1.71
2018 0.00 1.10 13.01 0.65
2019 0.00 0.93 6.74 0.40
2020 6.86 0.84 5.66 0.41
2021 6.89 0.99 5.62 0.55