บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พริ้นท์ จำกัด (มหาชน) SET

SPACK 2.24

* ข้อมูลล่าสุด 22 เม.ย. 2565 17:59:27 สถานะตลาด : Closed

หุ้น SPACK ทำธุรกิจอะไร? ผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษ ประเภทกล่องกระดาษ ได้แก่ กล่องพิมพ์พาณิชย์หรือกล่องพิมพ์ออฟเซ็ท กล่องลูกฟูก
Sector: PKG - บรรจุภัณฑ์
Address: 119 หมู่ 1 ถนนกาญจนวนิช ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110
Website: http://www.spack.co.th
Tel: 0-7426-0602-9
Email:


หุ้น SPACK น่าซื้อไหม? : SPACK มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 38.82
(11.14 / 144.33)
12.77
EPS: 0.18
67.10%
P/BV 1.30
0.76 / 1.58
1.11 14.35%
EV/EBITDA 11.39
8.51 / 17.19
11.41 -0.21%
P/S 0.66
0.31 / 0.92
0.53 20.31%

SPACK P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2011 11.44 1.29 9.02 0.83
2012 15.32 1.58 17.19 0.92
2013 0.00 1.02 24.95 0.70
2014 0.00 1.10 58.29 0.69
2015 0.00 1.25 23.08 0.68
2016 0.00 1.73 26.71 0.92
2017 0.00 1.56 20.26 0.70
2018 0.00 1.13 14.32 0.44
2019 144.33 0.76 11.26 0.31
2020 11.14 1.45 8.51 0.60
2021 11.86 1.40 10.95 0.63