บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) SET

SKR 12.90

* ข้อมูลล่าสุด 22 เม.ย. 2565 17:59:27 สถานะตลาด : Closed

หุ้น SKR ทำธุรกิจอะไร? ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในเขตตะวันออกของกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการและอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้แก่ โรงพยาบาลศิครินทร์ โรงพยาบาลศิครินทร์ สมุทรปราการ และโรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่
Sector: HELTH - การแพทย์
Address: เลขที่ 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กทม. 10260
Website: http://www.sikarin.com
Tel:
Email:


หุ้น SKR น่าซื้อไหม? : SKR มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 39.30
(9.68 / 68.14)
15.78
EPS: 0.82
59.85%
P/BV 3.43
1.27 / 6.06
4.50 -31.33%
EV/EBITDA 16.35
6.96 / 28.74
10.46 36.02%
P/S 2.85
0.96 / 4.41
4.18 -46.36%

SKR P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2011 9.68 1.27 6.96 0.96
2012 20.35 2.23 10.97 1.65
2013 27.00 2.82 12.87 2.17
2014 56.13 6.01 26.40 4.41
2015 59.14 4.88 28.74 4.09
2016 68.14 4.11 17.77 3.22
2017 36.13 2.19 15.75 2.37
2018 33.85 2.17 13.84 2.28
2019 38.59 2.66 16.86 2.70
2020 43.44 3.29 17.20 3.33
2021 39.86 6.06 12.46 4.21