บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) SET

SIAM 1.90

* ข้อมูลล่าสุด 30 พ.ย. 2564 17:59:58 สถานะตลาด : Closed

หุ้น SIAM ทำธุรกิอะไร? ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์เหล็กภายใต้เครื่องหมายการค้า LUCKY KINGDOM OKAMURA CHITOSE และ PILOT และเฟอร์นิเจอร์ไม้ ทั้งแบบลอยตัว และแบบ built-in ภายใต้เครื่องหมายการค้า KINGDOM และมีบริการรับตกแต่งภายใน ทั้งในอาคารสำนักงาน และบ้านพักอาศัย รวมทั้งผลิตและจำหน่ายอาคารสำเร็จรูปอเนกประสงค์ LUCKY Hi-Tech Building System


หุ้น SIAM น่าซือไหม? : SIAM มี่วนเผื่อควมปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 10.97
(4.14 / 24.78)
6.00
EPS: 0.32
45.30%
P/BV 0.62
0.40 / 0.84
0.44 29.41%
EV/EBITDA 11.46
4.10 / 23.13
6.81 40.56%
P/S 0.66
0.40 / 1.71
0.55 16.53%

SIAM P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2010 0.00 0.59 12.19 0.57
2011 6.09 0.60 4.79 0.40
2012 4.78 0.84 4.10 0.47
2013 15.25 0.58 20.07 0.40
2014 0.00 0.57 -7.16 0.58
2015 10.77 0.78 23.13 1.71
2016 0.00 0.72 49.16 0.80
2017 0.00 0.63 -27,831.61 0.83
2018 24.78 0.54 6.86 0.56
2019 4.14 0.40 9.79 0.42
2020 0.00 0.34 3.43 0.39